content.jpg
 

Хидравлични ротиращи прикачни компакториRM 606R

  Тегло на основната машина от 3,5 до 13 т
  тегло на компактора 425 кг
  височина 880 мм
  размер на плочата 305 х 760 мм
  центробежна сила 29,5  kN
  сила на уплътняване 16,7 N/кв.см
  хидравличен дебит 45-70 л/мин
  максимално работно налягане 200 бара 
 дебит при ротация10 л
 максимално  налягане при въртене90 бара 
 

RM 609R

  Тегло на основната машина от 6,5 до 16 т
  тегло на компактора 630 кг
  височина 930 мм
  размер на плочата 460 х 840 мм
  центробежна сила 39  kN
  сила на уплътняване 10,8 N/кв.см
  хидравличен дебит 75 л/мин
  максимално работно налягане 200 бара 
дебит при ротация10 л
максимално  налягане при въртене90 бара 
 

RM 612R

  Тегло на основната машина от 7 до 16 т
  тегло на компактора 670 кг
  височина 930 мм
  размер на плочата 600 х 870 мм
  центробежна сила 39  kN
  сила на уплътняване 10,8 N/кв.см
  хидравличен дебит 75 л/мин
  максимално работно налягане 200 бара 
дебит при ротация10 л
максимално  налягане при въртене90 бара 
 

RM 618R

  Тегло на основната машина от 15 до 25 т
  тегло на компактора 1185 кг
  височина 1086 мм
  размер на плочата 710 х 1200 мм
  центробежна сила 98  kN
  сила на уплътняване 17,7 N/кв.см
  хидравличен дебит 120 л/мин
  максимално работно налягане 200 бара 
дебит при ротация10 л
максимално  налягане при въртене90 бара 
 

RM 630R

  Тегло на основната машина от 16 до 45 т
  тегло на компактора 1520 кг
  височина 1106 мм
  размер на плочата 900 х 1220 мм
  центробежна сила 167  kN
  сила на уплътняване 21,6 N/кв.см
  хидравличен дебит 190-265 л/мин
  максимално работно налягане 200 бара 
дебит при ротация10 л
максимално  налягане при въртене90 бара 
 

 

 

 
QUADRA MACHINERY - Пътностроителни машини, хидравлични чукове, щипки за развушаване, бетонови възли, мазилкополагащи машини, масла, филтри, сервиз