QUADRA NS TRADE - Пътностроителни машини, хидравлични чукове, щипки за развушаване, бетонови възли, мазилкополагащи машини, масла, филтри, сервиз
 

Хидравлични индустриални ножици

 

RM 9102

  минимално тегло на основната машина, при фиксирана ножица като 2-ро рамо   8 т
  минимално тегло на основната машина, при ротираща ножица като 2-ро рамо 10 т
  минимално тегло на основната машина, при ротираща ножица като 3-то рамо 20 т
  тегло на ножицата, фиксирана като 2-ро рамо 2000 кг
  тегло на ножицата, ротираща като 2-ро рамо 2400 кг
  тегло на ножицата, ротираща като 3-то рамо 2400 кг
  максимално работно налягане 400 бара
  хидравличен дебит 100-200 л/мин
  дебит при ротация 20 л/мин
  максимално налягане при ротация 110 бара
  макс. сила на зъбите 120 т
  клас на сила на рязане 600 т
  дължина 2724 мм
  ширина на челюстта 450 мм
отвор на челюстта 550 мм
макс. дълбочина на челюстта 570 мм
  време на затваряне  2,4 - 4,6 сек
  време на отваряне 2,2 - 4,2 сек
 

RM 9203

  минимално тегло на основната машина, при фиксирана ножица като 2-ро рамо 18 т
  минимално тегло на основната машина, при ротираща ножица като 2-ро рамо 20 т
  минимално тегло на основната машина, при ротираща ножица като 3-то рамо 30 т
  тегло на ножицата, фиксирана като 2-ро рамо 3250 кг
  тегло на ножицата, ротираща като 2-ро рамо 3600 кг
  тегло на ножицата, ротираща като 3-то рамо 3650 кг
  максимално работно налягане 400 бара
  хидравличен дебит 200-300 л/мин
  дебит при ротация 30 л/мин
  максимално налягане при ротация 110 бара
  макс. сила на зъбите 140 т
  клас на сила на рязане 800 т
  дължина 3400 мм
  ширина на челюстта 560 мм
отвор на челюстта 660 мм
макс. дълбочина на челюстта 680 мм
  време на затваряне  2,8 - 4 сек
  време на отваряне 2,6 - 3,8 сек
 

RM 9254

  минимално тегло на основната машина, при фиксирана ножица като 2-ро рамо 23 т
  минимално тегло на основната машина, при ротираща ножица като 2-ро рамо 25 т
  минимално тегло на основната машина, при ротираща ножица като 3-то рамо 40 т
  тегло на ножицата, фиксирана като 2-ро рамо 4500 кг
  тегло на ножицата, ротираща като 2-ро рамо 5000 кг
  тегло на ножицата, ротираща като 3-то рамо 4800 кг
  максимално работно налягане 400 бара
  хидравличен дебит 200-360 л/мин
  дебит при ротация 40 л/мин
  максимално налягане при ротация 110 бара
  макс. сила на зъбите 190 т
  клас на сила на рязане 1000 т
  дължина 3800 мм
  ширина на челюстта 640 мм
отвор на челюстта 740 мм
макс. дълбочина на челюстта 760 мм
  време на затваряне  3,2 - 5 сек
  време на отваряне 2,8 - 4,8 сек
 

RM 9305

  минимално тегло на основната машина, при фиксирана ножица като 2-ро рамо 27 т
  минимално тегло на основната машина, при ротираща ножица като 2-ро рамо 30 т
  минимално тегло на основната машина, при ротираща ножица като 3-то рамо 50 т
  тегло на ножицата, фиксирана като 2-ро рамо 5600 кг
  тегло на ножицата, ротираща като 2-ро рамо 6300 кг
  тегло на ножицата, ротираща като 3-то рамо 6100 кг
  максимално работно налягане 400 бара
  хидравличен дебит 240-400 л/мин
  дебит при ротация 50 л/мин
  максимално налягане при ротация 130 бара
  макс. сила на зъбите 210 т
  клас на сила на рязане 1300 т
  дължина 4040 мм
  ширина на челюстта 680 мм
отвор на челюстта 850 мм
макс. дълбочина на челюстта 860 мм
  време на затваряне  3,6 - 5,8 сек
  време на отваряне 3,4 - 5,6 сек
 

RM 9356

  минимално тегло на основната машина, при фиксирана ножица като 2-ро рамо 33 т
  минимално тегло на основната машина, при ротираща ножица като 2-ро рамо 35 т
  минимално тегло на основната машина, при ротираща ножица като 3-то рамо 60 т
  тегло на ножицата, фиксирана като 2-ро рамо 7200 кг
  тегло на ножицата, ротираща като 2-ро рамо 7800 кг
  тегло на ножицата, ротираща като 3-то рамо 7800 кг
  максимално работно налягане 400 бара
  хидравличен дебит 300-350 л/мин
  дебит при ротация 50 л/мин
  максимално налягане при ротация 130 бара
  макс. сила на зъбите 240 т
  клас на сила на рязане 1500 т
  дължина 4238 мм
  ширина на челюстта 730 мм
отвор на челюстта 950 мм
макс. дълбочина на челюстта 970 мм
  време на затваряне  3,6 - 6,4 сек
  време на отваряне 3,2 - 5,6 сек
 

RM 9459

  минимално тегло на основната машина, при фиксирана ножица като 2-ро рамо 42 т
  минимално тегло на основната машина, при ротираща ножица като 2-ро рамо 45 т
  минимално тегло на основната машина, при ротираща ножица като 3-то рамо 90 т
  тегло на ножицата, фиксирана като 2-ро рамо 9700 кг
  тегло на ножицата, ротираща като 2-ро рамо 11000 кг
  тегло на ножицата, ротираща като 3-то рамо 10400 кг
  максимално работно налягане 400 бара
  хидравличен дебит 360-700 л/мин
  дебит при ротация 60 л/мин
  максимално налягане при ротация 130 бара
  макс. сила на зъбите 275 т
  клас на сила на рязане 2500 т
  дължина 4840 мм
  ширина на челюстта 815 мм
отвор на челюстта 1100 мм
макс. дълбочина на челюстта 1120 мм
  време на затваряне  3,8 - 7,2 сек
  време на отваряне 3,6 - 7 сек
 


 

 
QUADRA MACHINERY - Пътностроителни машини, хидравлични чукове, щипки за развушаване, бетонови възли, мазилкополагащи машини, масла, филтри, сервиз